Start

Dyżury biura AZS

Tydzień parzysty:

  • Poniedziałek: godz. 8:00- 10:00 Daniel Apostoluk tel. 665 449 645
  • Środa: godz. 9:30- 11:20 Martyna Michalak, Sylwia Jędrzejczyk tel. 514 685 900
  • Czwartek: godz. 15:30- 16:10 Mateusz Pawlikowski, Michał Popczyński tel. 505 919 924

Tydzień nieparzysty:

  • Środa: godz. 14:00- 15:20  Natalia Niedźwiedź tel. 531 422 066
  • Piątek: godz. 11:20- 13:00 Damian Kosztowniak tel. 536 873 359

Biuro AZS mieści się na hali sportowej w sali nr. 0,07.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE

Informujemy, że wniosek o stypendium za wyniki w sporcie należy złożyć w terminie:

23 sierpnia 2010r. - 15 października 2010r.

Student składa wniosek w formie załącznika nr 8 do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego dołączając zaświadczenie o osiągniętych wynikach sportowych (potwierdzone przez trenera) w Rektoracie (bud. 1) pok. 103 (w godz. od 9.00 do 14.00).

 


INFORMUJEMY ŻE, DRUK WNIOSKU MOŻNA POBRAĆ WYŁĄCZNIE Z UCZELNIANEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W PUNKTACH KSERO NA TERENIE UCZELNI

 
DLM-bieżace informacje